Lifestyle

sem eds คืออะไร เทคนิคการใช้เป็นอย่างไร

Pinterest LinkedIn Tumblr

อุตสาหกรรมในประเทศไทยของเราได้มีการเข้มงวดกวดขัน ในการควบคุมการผลิตเพื่อส่งเสริมในด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงานต่างๆ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงสารปนเปื้อนต่างๆ ในวัสดุแบบละเอียด ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของบริการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีในห้องแลปเอกชนต่างๆ sem eds คือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบชั้นสูง การวิเคราะห์สามารถทำได้ด้วยหลายเทคนิคขึ้นอยู่กับว่าต้องการวิเคราะห์วัสดุตัวอย่างประเภทใด วิธีการที่ได้รับความนิยมที่สุดในห้องปฏิบัติการ ก็คือการตรวจสอบโดยเครื่องมือ Spectrometer แบบต่างๆ  เพราะใช้เวลาในการทดสอบไม่นาน ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาครูปแบบที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ Microscope ต่างๆ ด้วย อาทิเช่น กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลเซอร์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดหรือ sem eds  ( Scanning Electron Microscope ) เครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาทั่วไป มีกำลังการขยายสูงสุดถึง 2 แสนเท่าเลยทีเดียวในการทำงานของเครื่องจะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนแบบส่องกราดไปบนพื้นผิวของตัวอย่างผลลัพธ์ที่ทำให้เรามองเห็นนั้นจะเป็นในรูปแบบของ 3 มิติสามารถรองรับการศึกษาสภาพผิวของตัวอย่างชิ้นงานได้ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ

หาก sem eds รุ่นนั้นๆ มีตัว Detectors ต่างๆ ก็จะสามารถใช้ตรวจสอบการเรียงตัวของผลึกได้ด้วยระบบสัญญาณเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Back Scattered Electron) และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างจากการดึงหรือการเกิดความเสียหายมาโดย Energy Dispersive Spectrometry (EDS) เป็นระบบรับสัญญาณแบบใช้รังสีเอกซ์ของเครื่อง sem  ทำให้สามารถวิเคราะห์ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในสารตัวอย่างได้เพิ่มเติมมาอีกหลายด้านเลยและเป็นที่มาของเครื่องมือที่ชื่อว่า SEM-EDS  นั่นเอง

เทคนิคการใช้ sem eds เป็นเทคนิคที่อาศัยปฏิสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ไปใช้สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุหรือเคมีของตัวอย่างโลหะ เช่น โลหะ เซรามิกหรือโพลิเมอร์ ในส่วนของการประยุกต์ใช้งานนั้นผลการวิเคราะห์จากเครื่อง SEM จะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านของทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพธรณี รวมถึงงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วย

ทั้งหมดนี้ ก็คงจะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ sem eds  รวมถึงเทคนิคการใช้ด้วยและหากคุณกำลังมองหาห้องแลปทางด้านโลหะวิทยา ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ผู้นำด้านเทคโนโลยีการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยินดีให้บริการ รับวิเคราะห์พื้นผิวและโลหะวิทยามีห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญการ สามารถวิเคราะห์และทดสอบได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้แบบรวดเร็วและตรงประเด็นมากที่สุด