Lifestyle

ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ช่วยเสริมดวง

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปีเสือเค้าว่ากันว่าเป็นปีที่ดวงแรง ดุและอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมายอย่างล่าสุดนี้ก็เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นในแถบยุโรปที่กำลังเป็นที่เฝ้าติดตามของคนทั้งโลก เศรษกิจผันผวน มีข่าวร้ายต่างๆ มากมายและที่ยังไม่จบก็คือ สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ยังดำเนินอยู่ถึงปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่เราต่างต้องการที่พึ่งทางกายและทางใจดั่งเช่นการเข้าวัดบุญ เป็นต้น บทความนี้จึงขออาสาพาทุกๆ ท่านที่กำลังมองหากิจกรรมที่จะช่วยเสริมแรงกาย แรงใจและเสริมดวงให้กับตนเองเพื่อผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ที่กำลังจะถาโถมเข้ามาในปีนี้ด้วยการ ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร กันครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเล้ย!!

 1.พระธาตุศรีจอมทอง ประจำปีชวด (หนู) 

พระธาตุประจำคนเกิดปีชวด คือ พระธาตุศรีจอมตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ มีลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านนา พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ประดิษฐานอยู่ในภายในวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้นอกจากนี้วัดนี้เป็นวัดที่นิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

2. พระธาตุลำปางหลวง ประจำปีฉลู (วัว)

พระธาตุประจำคนเกิดปีฉลู คือ พระธาจุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง เป็นวัดที่เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู มีเอกลักษณ์เด่นคือ เป็น วัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีทั้งความสวยงามเปี่ยมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลำปาง ที่ชาวลำปางเคารพบูชาอีกด้วยครับ

3. พระธาตุช่อแฮ ประจำปีขาล (เสือ)

พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล  คือ พระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า นักท่องเที่ยวและชาวเมืองแพร่นิยมเดินทางไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจและหลวงพ่อช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว มีความเชื่อกันว่า หากผู้ที่เกิดปีขาลนำผ้าแพรสามสีมาถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้

4. พระธาตุแช่แห้ง ประจำปีเถาะ (กระต่าย)

พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ คือ พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของล้านนา เชื่อกันว่า หากผู้ที่เกิดปีเถาะมาสักการะบูชาจะได้รับอานิสงส์เกิดบารมี ได้รับการอุดหนุนค้ำชู การมีชื่อเสียง ลาภยศ สรรเสริญ ความมั่นคงต่างๆ เป็นอย่างดี

5. พระธาตุพระสิงห์ ประจำปีมะโรง (งูใหญ่)

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะโรง คือ พระอยู่ตั้งที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ สร้างจากศิลปะพม่าสมัยพุกาม มีความสวยงามแปลกตาน่าหลงใหลเป็นพิเศษ มีความเชื่อกันว่า หากคนเกิดปีมะโรงได้มาสักการะแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

6. พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ประจำปีมะเส็ง (งูเล็ก)

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเส็ง คือ พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ซึ่งองค์จริงนั้นตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย เนื่องจากประดิษฐานอยู่ไกล คนโบราณจึงจำลองพระมหาเจดีย์ฯ แบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ขึ้นที่ วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา นั่นเอง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจตามแบบฉบับอินเดียอีกด้วย มีความเชื่อกันว่า หากผู้ที่เกิดปีมะเส็งได้สักการะบูชา จะเสริมดวงชะตาให้ประสบพบเจอกับความผาสุขในการดำเนินชีวิต

7. เจดีย์ชเวดากอง ประจำปีมะเมีย (ม้า)

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมีย คือ  เจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมาร์(พม่า) แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การเดินทางไปสักการะนั้นไม่สะดวก เราจึงขอแนะนำ  พระบรมธาตุเมืองตาก ที่ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง พระวิหารหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตากครับ

8. พระธาตุดอยสุเทพ ประจำคนเกิดปีมะแม (แพะ)

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะแม คือ พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่นิยมขึ้นไปสักการะ มีความเชื่อกันว่า หากผู้ที่เกิดปีมะแม ได้ขึ้นไปกราบไหว้แล้วหล่ะก็ จะช่วยเสริมดวงชะตา หน้าที่การงาน อนาคตรุ่งเรือง 

9. พระธาตุพนม ประจำปีวอก (ลิง)

พระธาตุประจำคนเกิดปีวอก คือ พระธาตุพนมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญค่อยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง เป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของภาคอีสาน มีความเชื่อกันว่า องค์พระบรมธาตุ ถูกตกแต่งโดยพระอินทร์ และหากผู้ที่เกิดในปีวอก ได้มาสักการะบูชา จะช่วยเสริมดวงในทุกๆ ด้าน

10. พระธาตุหริภุญชัย ประจำปีระกา (ไก่)

พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา คือ พระธาตุหริภุญชัยตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน พระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์แบบล้านนา ได้รับการบูรณะเรื่อยมา ถูกตั้งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน มีความเชื่อกันว่า ผู้ที่เกิดปีระกา หากได้มาสักการะบูชาจะช่วยให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

11. พระธาตุจุฬามณี ประจำปีจอ (สุนัข)

พระธาตุประจำคนเกิดปีจอ คือ พระธาตุจุฬามณี ตั้งอยู่ที่วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ ด้วยพระธาตุองค์นี้ มนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่สามารถเดินทางไปถึงได้  จึงแนะนำให้สักการะบูชา พระเจดีย์ ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่แทน งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์นั้นเอง มีความเชื่อกันว่า หากผู้ที่เกิดในปีจอ ได้ขึ้นมาสักการะบูชาสักครั้งในชีวิต จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นสืบๆ ไป

12. พระธาตุดอยตุง ประจำปีกุน (หมู)

พระธาตุประจำคนเกิดปีกุน คือ พระธาตุดอยตุงตั้งอยู่ที่ดอยตุง จ.เชียงราย ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงราย มีความเชื่อกันว่า เป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าหากได้สักการะบูชาจะช่วยเสริมดวงและหากใครประพฤติตนดีจะมีสิ่งคุ้มครองและนำพาสู่ความสำเร็จ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ช่วยเสริมดวงที่เราได้แนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกันในวันนี้ เราหวังว่าท่านผู้อ่านจะหาโอกาสไปสักการะตามปีนักษัตรของท่านสักครั้งในชีวิตนะครับ