Lifestyle

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี มีบริการตรวจสอบอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร

Pinterest LinkedIn Tumblr

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเรา เราเติบโตมากับสิ่งรอบข้างที่มีโครงการสร้างอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมากและตึกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เราเห็นระบบต่างๆ มากมายที่มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุง รวมถึงการบำรุงรักษา ระบบต่างๆ เหล่านี้มีการปรับปรุงบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ คำถามคือทำไมถึงต้องบำรุงรักษาเป็นประจำและทำบ่อยครั้งในทุกๆ ปี  และสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกปี เรียกอีกอย่างว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีนั่นเอง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกๆ ปี  การตรวจสอบนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะจะช่วยรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้มีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน ไม่มีการสึกกร่อนหรือเสียหาย รวมไปถึงระบบไฟฟ้าจะไม่เกิดการลัดวงจรหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วระหว่างที่ผู้ใช้งานกำลังใช้ระบบไฟฟ้าอยู่ ทำให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้ารู้สึกมั่นใจและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ในปัจจุบันเรามีบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากสถาบันต่างๆ

หลักๆ ของการบริการการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี คือ

  • บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้ารายการสำคัญ เช่น ตรวจแบบไฟฟ้า Single Line Diagram ทั้งระบบ ตรวจสอบการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมให้คำแนะนำ ฯลฯ
  • เมื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคือการเซ็นรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบไฟฟ้าและวิธีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
  • นอกจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าก็ยังต้องตรวจสอบแผนงาน PM ระบบไฟฟ้าประจำปีและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าด้วย

บริการตรวจสอบเหล่านี้จะมีบริษัทที่มีช่างมืออาชีพหรือวิศวกรผู้มีประสบการณ์ สถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณจะได้รับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดีด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะมาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหายหรือขัดข้องระหว่างที่ทำการจ่ายกระแสไฟอยู่ หากมีการรั่วของกระแสไฟเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุต่อช่างและผู้คนรอบข้างได้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี จึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือได้รับการตรวจสอบสำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ไม่สามารถมองข้ามปัจจัยใดๆ ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการบริการการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อที่คุณจะได้รับการใช้งานของระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หรือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างอัจฉริยะและแม่นยำ การตรวจสอบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ควรจะตรวจสอบอยู่เป็นประจำหรือปีละ1ครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง